07/03/2019 - 09/03/2019

Αίγλη Ζαππείου

Αθήνα

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας.
Υποβολή Περίληψης (Abstract)

Σας ενημερώνουμε ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που συλλέγονται από την παρούσα Φόρμα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών της εγγραφής σας στο Συνέδριο/Συμπόσιο/Σεμινάριο/Ημερίδα/Διημερίδα, η δε επεξεργασία και διαχείρισή τους υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και του ευρωπαϊκού δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όροι Χρήσης Αποδέχομαι τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων από την εταιρεία Conferre SA για την αποστολή ενημερωτικού υλικού (e-newsletter ή και sms) για το παρόν συνέδριο και αποστολή newsletters σχετικά με τη διεξαγωγή γενικότερα συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων καθώς και προωθητικών/διαφημιστικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e–mails) στα πλαίσια της διαφημιστικής στρατηγικής της. Συμπληρώνοντας την αίτηση δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση των ανωτέρων, τα οποία και αποδέχομαι χωρίς καμία επιφύλαξη.

 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε newsletters καθώς και προωθητικά/διαφημιστικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) άλλων συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων 
παρακαλούμε ενημερώστε μας με ένα e-mail στο info@conferre.gr H εταιρία Conferre χρησιμοποιεί μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της.