Ημέρες Υπέρτασης Ιωάννινα 2019, 9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Conference Services Facebook

Πληροφορίες

 

Ημέρες Υπέρτασης Ιωάννινα 2019,
9ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

 

 

 

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:
25- 26 Ιανουαρίου 2019
 
Τόπος διεξαγωγής:
Grand Serai, Ιωάννινα
 
Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
 
Ιστοσελίδα:
www.hypertasi.gr

 

Διοργάνωση

 

Δ.Σ Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης

 

Χαιρετισμός

 

Μοριοδότηση

 

Χορηγούνται 11 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME - CPD credits)
από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Όλοι οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι δικαιούνται σύμφωνα με τη διάταξη του ΕΟΦ
(81867/19-11-2012) Βεβαίωση Παρακολούθησης, εφ' όσον έχουν συμπληρώσει
το 60% των συνολικών ωρών παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

Φωτογράφιση - Μαγνητοσκόπηση

 


Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ενδέχεται να υπάρχει φωτογράφηση και μαγνητοσκόπηση. Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα κοινωνικά δίκτυα που σχετίζονται με την εν λόγω εκδήλωση.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση/αντίρρηση/ένσταση παρακαλούμε επικοινωνήστε με ένα μέλος της ομάδας CONFERRE

News

Καιρός

Now