8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Ομάδων Εργασίας

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now!

Πληροφορίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Υποβάλλετε την περίληψη σας

ΕΔΩ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ομάδες Εργασίας

News

Καιρός

Now