Σεμινάριο Καρδιαγγειακής Εκπαιδευσης – Καρδιαγγειακή Πρόληψη, Αθηροσκλήρυνση και Θρόμβωση

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

Ημερομηνίες διεξαγωγής

Έναρξη Εργασιών: Σάββατο 8 Απριλίου 2017 και ώρα 11:00

Λήξη Εργασιών: Κυριακή 9 Απριλίου 2017 και ώρα  15:00

Τόπος Διεξαγωγής

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ DU LAC

Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ & ΙΚΚΟΥ, 45221 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  

ΤΗΛ.: +30 26510 59100 

Website: www.hoteldulac.gr

Εγγραφή

Η εγγραφή είναι Δωρεάν.

 

Η εγγραφή περιλαμβάνει:

  • Συμμετοχή στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο
  • Συνεδριακό Υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

 

Κονκάρδα

 

Με την παραλαβή του υλικού όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν την ονομαστική τους κονκάρδα που θα φέρει ένα μοναδικό barcode. Οι κονκάρδες με το barcode θα πρέπει να σαρώνονται στο ειδικό μηχάνημα πριν από την είσοδο και κατά την έξοδο από τη συνεδριακή αίθουσα, για να καταγράφονται οι ώρες παρακολούθησης.

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΕΟΦ, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος για την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης.


Η επίδειξη της κονκάρδας θα είναι απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (καθώς και η παράδοση της για την παραλαβή της Βεβαίωσης Παρακολούθησης).

 

- Οι κονκάρδες με το barcode είναι μοναδικές και δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

- Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

 


Μοριοδότηση

Χορηγούνται 9 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Θα γίνει χορήγηση ανάλογου αριθμού μορίων, βάσει των ωρών συμμετοχής - παρακολούθησης των εργασιών σύμφωνα με τις οδηγίες του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.


Βεβαίωση Παρακολούθησης

Μετά το πέρας του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να κατεβάζουν την Βεβαίωση Παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.conferre.gr/credits/  (από τις 12 Απριλίου 2017 και έπειτα). 

News

Καιρός

Now