29ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΕΒΕ

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf) Facebook Twitter

Πληροφορίες

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της
Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας να συμμετέχετε στο
29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της ΔΕΒΕ, που θα διεξαχθεί στην Θεσσαλονίκη
από 11 έως 15 Νοεμβρίου 2015 (ξενοδοχείο Makedonia Palace).
Και το 29ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας
Ελλάδας αναμένεται με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον καθώς θα παρουσια-
σθούν νέες φαρμακευτικές ουσίες και νέες θεραπευτικές προτάσεις για την αντι-
μετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη.
Το 29ο Συνέδριο φιλοδοξεί να ξεπεράσει σε επιτυχία με την επικαιροποιημένη και
σύγχρονη θεματολογία του όλα τα προηγούμενα συνέδρια. Ο Σακχαρώδης Δια-
βήτης, οι συνέπειές του και η φαρμακευτική αντιμετώπισή του αποτελούν πεδίο
εντατικής έρευνας, έντονων επιστημονικών συζητήσεων αλλά και συνεχών ανακα-
λύψεων για ολόκληρο τον σύγχρονο ιατρικό κόσμο.
Σκοπός του Συνεδρίου είναι να συμβάλλει, κατά το δυνατόν, στην συνεχιζόμενη
σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση των γιατρών σε θέματα του Σακχαρώδη Δια-
βήτη και να βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπισή τους. Η ανάπτυξη των θεμάτων
έχει ανατεθεί σε διακεκριμένους και καταξιωμένους Έλληνες και ξένους συνα-
δέλφους.
Προσκεκλημένος ομιλητής για την Εναρκτήρια Ομιλία της Τελετής Έναρξης εί-
ναι ο Καθηγητής κ. Κυριάκος Ευσταθίου με θέμα «Μηχανισμός Αντικυθήρων»
και «Αρχαία ελληνικά ιατρικά εργαλεία» και για την Κεντρική Ομιλία του Συνε-
δρίου ο Καθηγητής Αaron Vinik με θέμα “Diabetic Autonomic Neuropathy”.
Ο Prof. C. Mantzoros από το Πανεπιστήμιο Harvard θα συμμετέχει στο Συνέ-
δριο με θέμα διάλεξης «Ορμόνες και Κεντρικό Νευρικό Σύστημα στον έλεγχο
του μεταβολισμού στην παχυσαρκία και την Λιποδυστροφία: Νεότερες ερευνη-
τικές εξελίξεις και κλινικές εφαρμογές» και το Σεμινάριο «Σπουδές και Ερευ-
νητική Δραστηριότητα στο Εξωτερικό για φοιτητές & ειδικευόμενους ιατρούς».
Ο Prof. DP Mikhailidis από το University College London Medical School θα πραγ-
ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
5
ματοποιήσει το Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “How to write a paper” και ο
Dr K. Kantartzis από το University of Tubingen θα είναι εισηγητής στη διάλεξη
με θέμα «Ρεσβερατρόλη: Σταφύλια και κόκκινο κρασί κατά της παχυσαρκίας και
του διαβήτη;».
Και στο φετινό Συνέδριο θα υπάρξει βράβευση τριών εργασιών που θα υποβλη-
θούν για παρουσίαση με το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ. Για τη λήψη του πι-
στοποιητικού μοριοδότησης είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση 20 ωρών του
Συνεδρίου. Το Συνέδριό μας, ως γνωστόν, μοριοδοτείται στο πλαίσιο της συνεχιζό-
μενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD) με 22 μόρια από τον Πανελλήνιο Ιατρι-
κό Σύλλογο σύμφωνα με την εξουσιοδότηση και τα κριτήρια της EACCME-UEMS.
Εκτός των άλλων εκδηλώσεων, κατά την διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματο-
ποιηθεί διαγωνισμός γνώσεων για τον Σακχαρώδη Διαβήτη με χρηματικά βραβεία
(500, 400 και 300 ευρώ αντίστοιχα). Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνι-
σμό θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΔΕΒΕ www.ngda.gr.
Στο φετινό Συνέδριο τα κλινικά φροντιστήρια έχουν ανατεθεί σε ξένους ομιλητές,
ενώ έχει προγραμματισθεί να πραγματοποιηθεί και ένα Σεμινάριο για νέους για-
τρούς και ερευνητές από τον Καθηγητή του Harvard University
κ. Χρήστο Μαντζώρο.
Θα υπάρχει η δυνατότητα απευθείας online μετάδοσης του Συνεδρίου μέσω του
Διαδικτυακού Καναλιού της Δ.Ε.Β.Ε. (webtv.ngda.gr).
Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα για το κοινό με
θέμα «Σακχαρώδης Διαβήτης. Ένα σύγχρονο πρόβλημα - Νέες λύσεις». Μετά
την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικός περίπατος στη Νέα Παραλία
με συμμετοχή ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και ιατρών. Συμμετέχουν: Εθελο-
ντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και «Ελληνικό Παιδικό Χωριό»
στο Φίλυρο.
Το Δ.Σ. και εγώ προσωπικά σας ευχόμαστε ένα ιδιαίτερα χρήσιμο και εποικοδο-
μητικό Συνέδριο και ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή
σας, που θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία του.
O Πρόεδρος της Δ.Ε.Β.Ε.
Τριαντάφυλλος Διδάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ

News

Καιρός

Now