Σχολεία - Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf)

Πληροφορίες

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
«Σχολικοί Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPAS)»
Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη, 546 26
Αίθουσα ΔΙΑΣ, 7ος όροφος
Θεσσαλονίκη, 17 Μαρτίου 2017

News

Καιρός

Now