ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Πληροφορίες Πρόγραμμα Now! Offline πρόγραμμα (pdf) Facebook

Πληροφορίες

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Έχω την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να σας προσκαλέσω εκ μέρους της Διαβητολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας (Δ.Ε.Β.Ε.) να  συμμετέχετε στην Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα: «Στρατηγική Αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2» στο πλαίσιο ενημέρωσης και εκπαίδευσης ιατρών, νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού και ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, που θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο στις 7-9 Οκτωβρίου 2016 στο ξενοδοχείο Aquila Atlantis.

 

Η Επιστημονική Εκδήλωση διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου και μοριοδοτείται με 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. - C.P.D. Credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος παρακολούθησης είναι 5 ώρες.

 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη, θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 11.00π.μ. ξεχωριστή ενότητα με θέμα: «Στρατηγική Αντιμετώπισης του Σακχαρώδη Διαβήτη».

 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ενεργό συμμετοχή σας, η οποία θα συμβάλλει στην επιτυχία της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Β.Ε.
Τριαντάφυλλος Διδάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας - Διαβητολογίας Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος:Τ. Διδάγγελος
Αντιπρόεδρος: Χ. Σαμπάνης
Γεν. Γραμματέας: Δ. Καραγιάννη
Ταμίας: Μ. Αρχανιωτάκη
Μέλη: Ι. Ζωγράφου, Κ. Κώτσα, Σπ. Μπακατσέλος

Την Οργανωτική Επιτροπή της Επιστημονικής Εκδήλωσης αποτελεί το Δ.Σ. της Δ.Ε.Β.Ε.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημερομηνία & Τόπος

Επιστημονική Εκδήλωση

7-9 Οκτωβρίου 2016

Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα παραλαμβάνεται από τη γραμματεία μετά τη λήξη της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

 

Η Επιστημονική Εκδήλωση μοριοδοτείται με 12 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E. – C.P.D. Credits), από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ευχαριστούμε τις παρακάτω Φαρμακευτικές Εταιρείες για τη συμμετοχή τους στην Επιστημονική Εκδήλωση:

ASCENSIA DIABETES CARE
BOEHRINGER INGELHEIM ELLAS
ELPEN A.E.
GALENICA AE
NOVO NORDISK
PETSIAVAS
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

 

Γραφεία - Βιβλιοθήκη - Εντευκτήριο

Γ. Παπανδρέου 39 (πρώην Ανθέων)
ΤΚ 54646 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310250034 | Fax: 2310250084
E-mail: info@ngda.gr
www.ngda.gr | www.deve.gr

__________

Οργάνωση - Γραμματεία - Πληροφορίες

INVENTICS Α.Ε. - Medevents.gr
Tεχνόπολη, Κτίριο THERMI II
9o χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης
Τ.Θ. 60714, 57001 Θέρμη
Τ. 2310 474.400 | F. 2310 801.454
E. info@medevents.gr
Αριθμός Αδείας ΕΟΤ: 09.33.Ε.60.00.01087.00

News

Καιρός

Now